Mediafocus Srbija

Centar za istražno novinarstvo

uključite se

Projekti ne moraju biti vezani za politiku ili kriminal, sve sfere društvenih aktivnosti mogu biti tema projekta ali je jako bitno da je to "istražni" projekat ili takav da omogućava pronalaženje informacija ili određenih činjenica i i da nije istraživanje već istraga - sistematska istraga da bi se utvrdile činjenice.

" Pronaći priču iza priče a ne istražiti priču. "

Više informacija možete dobiti ako se registrujete na našem sajtu.

Sve prijave trebate poslati nacionalnom SCOOP koordinatoru g. Miloradu Ivanoviću ili predstavnicima regionalnog Centra SCOOP-a.

Predlog vašeg projekta

Kriterijumi za odobravanje projekta